Sáng nay, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã đến chùa Thiên Quang Ni Tự tại Bình …

Sáng nay, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã đến chùa Thiên Quang Ni Tự tại Bình Dương. Từ sáng sớm đã có khoảng 1000 người khuyết tật tới chùa chào đón Đức Pháp Vương. Đáp lại Đức Pháp Vương đã hoan hỷ cử hành khóa lễ gia trì cầu nguyện cho tất cả những người khuyết tật có mặt tại đây. Ngài khai thị, mặc dù khiếm khuyết nhưng mọi người vẫn đủ phúc duyên hạnh ngộ Tam bảo và vẫn có cơ hội tìm được hạnh phúc chân thật. Ngài sách tấn mọi người thực hành Phật pháp và tặng bộ kinh chữ nổi cho người khuyết tật.
Buổi chiều Ngài sẽ tiếp tục chủ trì khóa lễ Cầu siêu độ chư hương linh cửu huyền thất tổ.

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời