TÁN THÁN MƯỜI HAI CÔNG HẠNH CỦA ĐỨC PHẬT…

?TÁN THÁN MƯỜI HAI CÔNG HẠNH CỦA ĐỨC PHẬT?

?Nhân sắp đến lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo – Ngày cát tường tích lũy công đức, mọi nghiệp lành sẽ tăng trưởng gấp nhiều lần. Quý vị hãy phát tâm thực hành các thiện hạnh như tụng kinh tán thán 12 công hạnh của Đức Phật, trì tụng chân ngôn, thiền định, bố thí cúng dường, phóng sinh, ăn chay … để cùng tích lũy thiện nghiệp.

?Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị Bài tụng “TÁN THÁN MƯỜI HAI CÔNG HẠNH CỦA ĐỨC PHẬT” – BẬC HƯỚNG ĐẠO TOÀN HẢO (trích từ Mật pháp tu trì thường nhật Truyền thừa Drukpa, NXB Tôn giáo, 2013).

http://daibaothapmandalataythien.org/tan-12-cong-hanh-cua-duc-phat


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời