Thỉnh cầu bậc Thầy trụ thế – Nguồn sức mạnh giúp bạn vững bước trên đường đạo

VÌ SAO PHẢI THỈNH CẦU BẬC THẦY TRỤ THẾ????

?Nghi thức thỉnh cầu Đức Phật trụ thế hay còn gọi là thỉnh cầu bậc Thầy trường thọ khởi nguồn từ thời Đức Phật Thích Ca.

?Đây là một pháp tu quan trọng trong mười hạnh Phổ Hiền. Như vậy thỉnh cầu các bậc Thầy trụ thế là pháp tu thiết yếu mà tất cả chư Bồ tát đều thực hành.

?Ngay cả Bồ Tát Phổ Hiền là một vị Pháp thân Bồ tát tiêu biểu cho trí tuệ hậu đắc cũng vẫn tinh tiến tu tập công hạnh này. Đối với những người sơ cơ như chúng ta thì pháp này lại vô cùng quan trọng và cần thiết. Đặc biệt đối với các hành giả thực hành Kim Cương thừa, vai trò của bậc Thượng sư lại càng quan trọng hơn, vì không có Căn bản Thượng Sư thì không có Kim Cương thừa. Bởi vậy, việc thỉnh cầu một vị Thầy giác ngộ trụ thế là một công hạnh tối cần thiết và không thể nghĩ bàn. ?

?Đức Phật từng dạy rằng, trong tất cả những lời nguyện cầu, lời thỉnh cầu bậc Thầy trường thọ là thù thắng nhất. Bởi vì trong thời đại này sự hiện diện của một bậc Thầy giác ngộ là chỗ tựa nương đáng tin cậy duy nhất cho vô số khổ não chúng sinh. Chỉ nhờ sự hướng đạo của các Ngài chúng ta mới có thể tinh tấn tu tập thực hành mà không sợ lạc đường tà gây tạo thêm bao ác nghiệp, cũng như nương vào tâm từ bi và trí tuệ của Ngài mà chúng ta có thể vững bước tìm về cội nguồn chân hạnh phúc, giác ngộ.?

?Giống như một người cha hay một người mẹ có 10 đứa con và cha mẹ sống lâu thì cả 10 người con sẽ được nhờ. Vì vậy, hãy luôn ghi nhớ thỉnh cầu các bậc Thầy trường thọ. Bởi nếu các Ngài trụ thế dài lâu, chúng sinh sẽ được lợi lạc!???

https://shophoavouu.com/cau-nguyen-bac-thay-truong-tho

Thỉnh cầu bậc Thầy trụ thế – Nguồn sức mạnh giúp bạn vững bước trên đường đạo

Thỉnh cầu bậc Thầy trụ thế – Nguồn sức mạnh giúp bạn vững bước trên đường đạo
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

19 thoughts on “Thỉnh cầu bậc Thầy trụ thế – Nguồn sức mạnh giúp bạn vững bước trên đường đạo

Trả lời