THỰC HÀNH QUY Y VỚI TÂM CHÍ THÀNH THA THIẾT GIÚP NHANH CHÓNG THÀNH TỰU GIÁC NGỘ…

🙏THỰC HÀNH QUY Y VỚI TÂM CHÍ THÀNH THA THIẾT GIÚP NHANH CHÓNG THÀNH TỰU GIÁC NGỘ🙏
———-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

💠”Nếu thực hành quy y, con sẽ không đọa lạc vào các cõi thấp hay tái sinh với hoàn cảnh, số phận bất hạnh. Những số phận bất hạnh ám chỉ những nơi không có Phật pháp, giữa những nơi biên địa sơ khai. Trong giáo lý Đại thừa Kim cương thừa có nói rằng hành giả có thể giác ngộ chỉ trong thân này và trong đời này.
💠Con cần từ bỏ tà kiến cho rằng chỉ quy y một lần là đủ. Con cần phải quy y trở đi trở lại ngày lẫn đêm. Điều này có nghĩa là không nghi ngờ gì, con sẽ nhanh chóng thành tựu giác ngộ nếu thực hành quy y với tâm chí thành tha thiết và kiên tâm. Làm được như vậy, con không cần thực hành nhiều giáo lý khác.”

~ Đại sư Liên Hoa Sinh


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời