Trực tiếp Pháp hội tại chùa Quế Lâm sáng ngày 23/03/2018 – Phần 2…


Trực tiếp Pháp hội tại chùa Quế Lâm sáng ngày 23/03/2018 – Phần 2
————
Live from Que Lam monastery[fb_vid id=”2038510929522689″]Trực tiếp Pháp hội tại chùa Quế Lâm sáng ngày 23/03/2018 – Phần 2

Khóa lễ cúng dường Hỏa Tịnh (Sang offering)
Lễ Quán Đỉnh Đức Liên Hoa Sinh
Khoá lễ Yangtik
Vũ điệu Mangalam

Live from Que Lam monastery
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời