Trực tiếp Pháp hội tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên chiều 18/03/2018…


Trực tiếp Pháp hội tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên chiều 18/03/2018
– Khóa lễ Cầu siêu Quán đỉnh Jangwa
– Nhiễu Đại Bảo Tháp 13 vòng cùng Đức Pháp Vương
_________________________
The program on March 18th, His Holiness the Gyalwang Drukpa and the Sangha’s last day at Tay Thien Grand Mandala Stupa during this visit, starting at 7:30am:
– Sang puja
– Tsepagme puja, initiation of Amitayus – White Tara – Namgyelma
– Initiation of Five Zambhala
– Jangwa puja
– 13 koras of the Stupa[fb_vid id=”2031004313606684″]Trực tiếp Pháp hội tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên chiều 18/03/2018
– Khóa lễ Cầu siêu Quán đỉnh Jangwa
– Nhiễu Đại Bảo Tháp 13 vòng cùng Đức Pháp Vương
_________________________
The program on March 18th, His Holiness the Gyalwang Drukpa and the Sangha’s last day at Tay Thien Grand Mandala Stupa during this visit, starting at 7:30am:
– Sang puja
– Tsepagme puja, initiation of Amitayus – White Tara – Namgyelma
– Initiation of Five Zambhala
– Jangwa puja
– 13 koras of the Stupa
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời