Vì sao con người thường chối bỏ nguồn năng lượng giác ngộ sẵn có?

NĂNG LƯỢNG GIÁC NGỘ NÀO SẴN CÓ TRONG BẢN THÂN BẠN?
—————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌺Kim Cương thừa quan niệm rằng cả hai thuộc tính năng lượng mẫu tính và phụ tính đều được coi trọng và kính ngưỡng. Những nguyên lý mẫu tính và phụ tính được hiểu là những dòng chảy trong cơ thể của cả nam giới và nữ giới. Khía cạnh đầy xung lực của phụ tính chính là tâm đại từ đại bi vô lượng và năng lượng mẫu tính chính là đại trí tuệ toàn tri – cội nguồn của vạn pháp. Sự hợp nhất các năng lực này vốn sẵn đã đầy đủ trong một con người, tuy nhiên do bởi chúng ta sinh ra theo nghiệp, bị chi phối bởi nghiệp lực nên chỉ thấy một khía cạnh là nam hay là nữ mà thôi.

🌺Năng lượng mẫu tính trở thành một phần thiết yếu mang lại xung lực để tiến tới trạng thái bất nhị, cảnh giới tối thượng đạt tới giác ngộ giải thoát. Bạn có thể thấy hình ảnh những Phật mẫu đóng một vai trò quan trọng khi hiện tướng phẫn nộ hoặc hiền hòa như đức Tara hay Phật Mẫu Bát Nhã hay những hình ảnh hợp nhất với chư Bản tôn.

🌺Trong Kim Cương thừa,…

http://daibaothapmandalataythien.org/vi-sao-con-nguoi-thuong-choi-bo-nguon-nang-luong-giac-ngo-san-co

Vì sao con người thường chối bỏ nguồn năng lượng giác ngộ sẵn có?

Vì sao con người thường chối bỏ nguồn năng lượng giác ngộ sẵn có?
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời