Vì hiếu dưỡng cha mẹ phải làm diều ác có được giảm tội?

LÀM ÁC ĐỂ NUÔI CHA DƯỠNG MẸ CÓ TRÁNH ĐƯỢC QUẢ BÁO?
————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌿Trong kinh Dhànanjàni, Trung Bộ Kinh tập II, trang188a; Ngài Xá Lợi Phất đã khéo hỏi Dhànanjàni: “Này Dhànanjàni, nhà ngươi nghĩ thế nào? Một người vì cha mẹ làm các điều phi pháp, làn các điều bất chính, hay một người vì cha mẹ làm các điều đúng pháp làm các điều chân chính, ai tốt đẹp hơn?”

“Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, người vì cha mẹ làm các điều phi pháp, làm các điều bất chính, người ấy không tốt đẹp. Và thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, người vì cha mẹ làm các điều đúng pháp, làm các điều chân chính, người ấy tốt đẹp hơn”…

🌿Và Ngài Xá Lợi Phất kết luận: “Này Dhànanjàni, có những hành động khác, cá nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể phụng dưỡng cha mẹ, không làm các điều ác, làm được các thiện hành. Người đã làm ác để nuôi cha dưỡng mẹ, cũng không thể nào tránh khỏi quả báo của những hành vi bất thiện của mình; và như vậy, không thể lấy lý do nuôi dưỡng cha mẹ để tự cứu mình và để bào chữa cho những hành động bất chính của mình”.

http://daibaothapmandalataythien.org/vi-hieu-duong-cha-me-phai-lam-dieu-ac-co-duoc-giam-toi

Vì hiếu dưỡng cha mẹ phải làm diều ác có được giảm tội?

Vì hiếu dưỡng cha mẹ phải làm diều ác có được giảm tội?
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời