VÌ SAO TRÌ TỤNG CHÂN NGÔN CÓ THỂ GIÚP BẠN TỊNH HOÁ KHẨU NGHIỆP?…

💎VÌ SAO TRÌ TỤNG CHÂN NGÔN CÓ THỂ GIÚP BẠN TỊNH HOÁ KHẨU NGHIỆP?💎
——–
‼️Các câu chân ngôn cũng đều có sự gia trì, trì tụng chân ngôn có công dụng triệu thỉnh gia trì của chư Bản tôn và cũng có thể bảo vệ bạn khỏi những báo ứng của Khẩu nghiệp. Theo cách này chân ngôn giúp bạn tịnh hóa đồng thời cũng bảo vệ bạn, vì khi trì chân ngôn bạn sẽ không thể nói chuyện, từ đầu đến cuối bạn sẽ được bảo vệ tránh nói ra những điều ác khẩu.

‼️Cách đúng đắn nhất để thực hành trì tụng chân ngôn là không nên tụng quá nhanh, cũng không nên trì quá chậm. Cần phải trì rõ ràng, thực sự rõ ràng. Một số câu chân ngôn như OM MANI PADME HUNG có thể được trì thật to thành tiếng, song có một số câu chân ngôn như chân ngôn của Bản tôn Chakrasamvara hay Vajravarahi được gọi là Mật chú, cần phải được trì tụng thầm.
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời