VIÊN MÃN MỌI TÂM NGUYỆN NHỜ PHÁP TU TRÌ THÁP…

?VIÊN MÃN MỌI TÂM NGUYỆN NHỜ PHÁP TU TRÌ THÁP?

?Đức Phật đã dạy về lợi ích của pháp tu Trì Tháp như sau:

“Ai có những tâm nguyện như cầu trường thọ, công danh sự nghiệp, tịnh trừ chướng ngại hãy đến nơi thanh tịnh họa hình Bảo tháp lên cát và bắt đầu trì tụng Chân ngôn cho đến khi thấy dấu hiệu thành tựu. Hoặc nếu như không đến được những nơi linh địa, thì có thể ngay tại nơi thanh tịnh trong tư gia, họa hình Bảo Tháp trên giấy rồi điểm dấu lên trên Tháp để trì tụng cho đủ Pháp số thành tựu. Khi đó, tất cả tâm nguyện thế gian và xuất thế gian hướng đến giải thoát giác ngộ của người trì Tháp sẽ đều thành tựu viên mãn!”.

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

8 thoughts on “VIÊN MÃN MỌI TÂM NGUYỆN NHỜ PHÁP TU TRÌ THÁP…

Trả lời