Ý nghĩa câu nói đầu tiên của Đức Phật sau khi vừa thành đạo

?Ý NGHĨA CÂU NÓI ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC PHẬT KHI THÀNH ĐẠO
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Đức Phật vừa thành đạo liền tuyên bố: “Lạ lắm thay! Hết thảy chúng sinh đều đầy đủ trí tuệ, đức tướng Như Lai”.

?Một phen đã mê thì Phật tính gọi là tạng thức (A-lại-da). Tạng là cái kho chứa các chủng tử. Mỗi người sinh ra tuy hai bàn tay trắng nhưng trong tạng thức có mang theo đủ thứ nghiệp thiện ác. Rồi lớn lên, thân miệng ý lại tiếp tục tạo các nghiệp mới.

?Nghiệp báo vận hành ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Tuy vậy ai cũng có năng lực cải tạo vận mạng. Nếu mình không làm chủ đời mình thì nghiệp sẽ làm chủ, đưa mình vào vòng luân hồi sinh tử. Nếu ta hướng thượng thì giải thoát.

http://daibaothapmandalataythien.org/loi-tuyen-bo-cua-duc-phat-sau-khi-vua-thanh-dao

Ý nghĩa câu nói đầu tiên của Đức Phật sau khi vừa thành đạo

Ý nghĩa câu nói đầu tiên của Đức Phật sau khi vừa thành đạo
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời