Ỷ thế lừa gạt, ức hiếp người khác và quả báo địa ngục đang đón chờ

?LỪA GẠT, ỨC HIẾP NGƯỜI KHÁC VÀ QUẢ BÁO ĐỊA NGỤC?

Nếu đọc báo và xem tivi hàng ngày, bạn sẽ để ý thấy liên tục có tin về các vụ lừa đảo, lường gạt trong xã hội. Nguyên nhân đều xuất phát từ lòng tham muốn quá đáng của con người. Lòng tham không chỉ làm cho đạo đức con người thoái hóa, biến chất mà sẽ khiến họ phải gánh quả báo nặng nề nơi 3 đường ác. Sau khi thọ hết tất cả nỗi thống khổ trong các đường này rồi, nếu được chuyển sinh trở lại làm người, họ sẽ phải tiếp tục thọ các quả báo sau: bị giam cầm tù tội, bị nhiều người khinh chê, gia đình ly tán vợ con khốn khổ, nghèo cùng vô số kiếp và nếu có nhiều tiền của, thì cũng bị người khác chiếm đoạt hoặc không thể tự do sử dụng.

1. NGOẠT TÚC ĐỊA NGỤC:
Đây là địa ngục chặt chân. Ngọc Chuẩn nói: Phàm là lúc sinh tiền, ỷ mạnh hiếp yếu dùng quyền uy áp bức kẻ dưới, khắc nghiệt đối người thí như khắc nghiệt đối với kẻ dưới hoặc đầy tớ gái người làm, khiến cho người không có nơi sinh sống, phàm là tạo tác nghiệp này sau khi chết thì đọa vào địa ngục chặt chân…

http://daibaothapmandalataythien.org/y-luong-gat-uc-hiep-nguoi-khac-ma-khong-biet-qua-bao-dia-nguc-dang-don-cho

Ỷ thế lừa gạt, ức hiếp người khác và quả báo địa ngục đang đón chờ

Ỷ thế lừa gạt, ức hiếp người khác và quả báo địa ngục đang đón chờ
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời