‼️ĐỨC GYALWANG DRUKPA TIẾP TỤC CHỦ TRÌ CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI TẠI MIỀN NAM‼️…

‼️ĐỨC GYALWANG DRUKPA TIẾP TỤC CHỦ TRÌ CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI TẠI MIỀN NAM‼️
——–
💎Tiếp theo hành trình Pháp hội viên mãn tại miền Bắc, từ ngày 25/03 đến 02/04, Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Phật giáo Truyền thừa Drukpa tiếp tục chuyến viếng thăm cầu nguyện quốc thái dân an tại miền Nam.

💎Ngài sẽ chủ trì các Pháp hội cúng dàng Hỏa Tịnh cầu an, tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ; các khóa Đại lễ cầu siêu theo truyền thống Đại thừa – Kim Cương thừa Phật giáo và Đại lễ quán đỉnh cộng đồng ban gia trì Bản tôn Bồ tát Quán Thế Âm, Phật Vô Lượng Thọ, Độ Mẫu Quan Âm Tara tại chùa Vĩnh Nghiêm, Quan Âm Tu Viện, Thiên Quang Ni Tự (thành phố Hồ Chí Minh) và Chùa Phổ Quang (thành phố Đà Nẵng).

💎Quý vị có thể xem lịch trình chi tiết tại đây:
http://daibaothapmandalataythien.org/node/9934


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời