【BỘ 3 QUÁN ĐỈNH ĐẶC BIỆT】 ĐƯỢC TRAO TRUYỀN TẠI PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM …


【BỘ 3 QUÁN ĐỈNH ĐẶC BIỆT】 ĐƯỢC TRAO TRUYỀN TẠI PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM
————–
Ngày 16/03/2018, tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa sẽ trao truyền Quán đỉnh hy hữu Tam bộ Hộ thân Bi Trí Dũng:

✅ Đại Bi Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn
✅ Đại Viên Mãn Trí Tuệ Văn Thù
✅ Đại Uy Dũng Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ

❓ Quán đỉnh là nghi lễ hướng dẫn và cho phép thực hành.

MẬT ĐIỂN DẠY RẰNG

🙏Trì tụng chân ngôn Đại Bi Quan Âm tiêu trừ các nạn tà thần, ác quỷ, yểm đảo, dứt trừ chướng ngại, chữa lành các bệnh, tiêu trừ phiền não, thành tựu các tâm nguyện thế gian và xuất thế gian.
🙏Tu trì chân ngôn Trí Tuệ Văn Thù có thể tăng trưởng phúc đức, trí tuệ, tiêu trừ được tất cả ngu si ám chướng và tất cả các ác nghiệp về khẩu.
🙏Tu pháp Kim Cương Thủ Bồ Tát có thể hàng phục được tất cả thiên ma ngoại đạo, tiêu trừ tất cả các tai nạn và viên mãn hết thảy chỗ mong cầu.
———————————————
📆 #Pháp_Hội_Đại_Bi_Quan_Âm: Từ ngày 16/03 đến 18/03/2018 (Dương lịch)
📍 Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc
💎Xem lịch trình chi tiết: http://daibaothapmandalataythien.org/phap-hoi-dai-bi-quan-am-luc-mandala-dai-bi-gia-tri[fb_vid id=”1827340727298614″] Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời