️CHƯ PHẬT ĐỀU LÀ NHỮNG BIỂU HIỆN TÂM CỦA CHÚNG TA️…

❄️CHƯ PHẬT ĐỀU LÀ NHỮNG BIỂU HIỆN TÂM CỦA CHÚNG TA❄️

☀️Một bậc Thầy vĩ đại nói rằng: Tất cả chúng sinh xưa nay là Phật, điều này cũng đã từng được Đức Phật Thích Ca nhắc đến. Ngài còn dạy rằng: Luân hồi hay Niết bàn chỉ là vấn đề ở vô minh hay trí tuệ. Vô minh là Luân hồi, Trí tuệ là Niết Bàn. Đức Phật Thích Ca đã dạy rất rõ việc này.?

☀️Trí tuệ vốn sẵn có từ vô thủy nhưng chúng ta đã không nhận ra, không chứng ngộ, nên bị sử dụng sai đường thành tham dục, giận dữ, tật đố, rồi dẫn dắt đến vô số khổ đau. Vì vậy cần chuyển hoá chúng thành trí tuệ. Trí tụê vốn sẵn có xưa nay, đó là cốt tủy của Kim Cương thừa.?

☀️Chúng ta có thể trưởng dưỡng Đức Phật bên trong chính mình, có thể tự tạo hạnh phúc cho chính mình, không cần thiết phải lệ thuộc vào bất kỳ một thứ gì khác bên ngoài. Ngay chính Đức Phật Thích Ca cũng dạy: đừng nương tựa vào Ngài mà chúng ta có thể tự chuyển hoá để tạo nên sự an lạc hạnh phúc cho chính mình.

https://shophoavouu.com/y-nghia-phap-tu-duc-phat-di-da


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “️CHƯ PHẬT ĐỀU LÀ NHỮNG BIỂU HIỆN TÂM CỦA CHÚNG TA️…

Trả lời