️ĐỂ BUỔI LỄ CẦU SIÊU THÀNH TỰU VIÊN MÃN️…


☀️?ĐỂ BUỔI LỄ CẦU SIÊU THÀNH TỰU VIÊN MÃN?☀️

?Có nhiều yếu tố góp phần làm cho buổi lễ cầu siêu thành tựu viên mãn. Một trong những yếu tố đó là sự có mặt của người thân với tâm thành cầu nguyện cho chư hương linh được vãng sinh Tịnh độ.

?Chúng tôi xin gửi tới quý vị bài thuyết giảng “Để buổi lễ cầu siêu thành tựu viên mãn” của Thầy Tỳ Kheo Ni Thích Thanh Tịnh tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên.

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên[fb_vid id=”1218559164843443″]ĐỂ BUỔI LỄ CẦU SIÊU THÀNH TỰU VIÊN MÃN

Có nhiều yếu tố góp phần làm cho buổi lễ cầu siêu thành tựu viên mãn. Một trong những yếu tố đó là sự có mặt của người thân với tâm thành cầu nguyện cho chư hương linh được vãng sinh Tịnh độ.

Chúng tôi xin gửi tới quý vị bài thuyết giảng “Để buổi lễ cầu siêu thành tựu viên mãn” của Thầy Tỳ Kheo Ni Thích Thanh Tịnh tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên.

http://daibaothapmandalataythien.org/node/6523
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

3 thoughts on “️ĐỂ BUỔI LỄ CẦU SIÊU THÀNH TỰU VIÊN MÃN️…

Trả lời