️VÌ SAO PHẬT GIÁO KIM CƯƠNG THỪA ĐƯỢC COI LÀ CON ĐƯỜNG THỰC HÀNH VI DIỆU?️…

☀️VÌ SAO PHẬT GIÁO KIM CƯƠNG THỪA ĐƯỢC COI LÀ CON ĐƯỜNG THỰC HÀNH VI DIỆU?☀️
——-
🌿Trong giai đoạn thực hành Phát sinh của Kim cương thừa, hành giả thực hành các pháp quán tưởng Mandala, mặt trăng, tòa sen, pháp khí, Bản tôn, chủng tử,… mỗi chi tiết quán tưởng đó đều có phần tương ứng để thoát khỏi cảnh tứ sinh Noãn, Thai, Thấp, Hóa.

🌿Các đối tượng thiền định đều tương ứng với các khía cạnh tâm lý và đều có lợi ích nhất định trong việc giúp hành giả trực ngộ được chân tâm bản tính của mình. Cũng vì lẽ này mà Kim Cương thừa được coi là con đường thực hành vô cùng khoa học, thiện xảo và vi diệu!

http://daibaothapmandalataythien.org/giao-phap-kim-cuong-thua-phat-giao-giai-doan-phat-trien-giai-doan-thanh-tuu/y-nghia-thuc-hanh-cac




Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời