️YOGA NỘI HOẢ – PHƯƠNG PHÁP ĐẠT ĐẾN ĐẠI LẠC️…

☀️YOGA NỘI HOẢ – PHƯƠNG PHÁP ĐẠT ĐẾN ĐẠI LẠC☀️

?Mục tiêu của Yoga Nội hỏa là đem năng lượng đi vào kinh mạch trung ương tại luân xa tim, làm tan chảy những giọt minh điểm và tạo ra đại lạc. Có ba yếu tố chính liên quan đến thực hành Yoga nội hỏa: thiền quán về kinh mạch, thiền quán về chủng tử tự, và thiền quán kết hợp với kỹ thuật “thở bình” (tập kiểm soát hơi thở và giữ hơi thở lại nhằm gia tăng sự tập trung và sinh lực). Trong suốt quá trình thực hành, hành giả đồng thời cần cầu nguyện, sám hối, trau dồi tâm Bồ đề, củng cố tinh thần xả ly và thiền định về tính không để vượt qua những trở ngại. Hành giả cũng cần thực hành những thực tập về thân để cởi mở những nút thắt kinh mạch trong các Luân xa.

?Thiền định như vậy sẽ tạo ra bốn đại lạc. Để làm được điều này, trước tiên giọt tinh chất Bồ đề tâm phải tan chảy và cùng với sinh khí phải được đem vào luân xa tại đỉnh đầu, tạo ra đại lạc thứ nhất gọi là “Đại lạc”.
⭐️Tiếp đến, hành giả dẫn những giọt tinh chất trong kinh mạch chảy tới và tụ lại tại luân xa cổ họng, đại lạc thứ hai gọi là “Cực lạc” xuất hiện.
⭐️Một lần nữa, giọt tinh chất lại trôi chảy và tụ lại ở luân xa tim, đại lạc thứ ba được biết như “Đại lạc đặc biệt” khởi lên.
⭐️Thứ tư, năng lượng tụ lại ở luân xa rốn, đại lạc được biết là “Đại lạc bản lai” sẽ phát lộ.

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com

6 thoughts on “️YOGA NỘI HOẢ – PHƯƠNG PHÁP ĐẠT ĐẾN ĐẠI LẠC️…

Trả lời