5 ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC VÃNG SINH VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC…

5 ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC VÃNG SINH VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC???

☀️Những người bình thường chưa thành tựu giác ngộ vẫn có thể được tái sinh về cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Điều này không phải do chúng ta là những hành giả vĩ đại hay chúng ta đã miên mật thực hành mà đó là do chúng ta được nương vào công đức, nguyện lực và lòng từ bi vô bờ của đức Phật A Di Đà vì sự giác ngộ của tất cả chúng sinh hữu tình. Nương nhờ nguyện lực mạnh mẽ của Ngài mà các điều kiện vãng sinh Tịnh độ trở nên dễ dàng hơn đối với tất cả các chúng sinh:

?1. Không phạm tội Ngũ nghịch
Đức Phật A Di Đà dạy rằng, chúng sinh nào không phạm tội ngũ nghịch đều có thể vãng sinh Tịnh độ. Ngũ nghịch gồm 5 tội sau:
?Giết cha
?Giết mẹ
?Giết bậc A-la-hán (một bậc giác ngộ) hay bậc Thầy
?Làm thân Phật chảy máu (hoặc làm tổn hại trực tiếp đến chư Phật)
?Phá hòa hợp Tăng (gây xích mích, mất hòa khí trong tăng đoàn và các truyền thống tâm linh).

?2. Không phỉ báng chính Pháp:

https://shophoavouu.com/3-dieu-kien-de-duoc-vang-sinh-ve-coi-tay-phuong-cuc-lac


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “5 ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC VÃNG SINH VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC…

 1. Hoàng Yến Châu says:

  Nam Mô Thâp Phương Thương Tru Tam.Bao .
  Nam.Mô Ta Ba Giao Chu Điêu Ngư Bôn Sư Thich Ca Mâu Ni Phât.
  Nam Mô Tây Phương Cưc Lac Thê Giơi Đai Tư Đai Bi A Di Đa Phât.
  Nam.Mô Dươc Sư Luu Ly Quang Vương Như Lai.
  Nam Mô Đai Tu Đai Bi Cuu Khô Cuu Nan Quang Đai Linh Cam Ưng Quan Thê Âm Bô Tat .

Trả lời