6 PHƯƠNG THỨC BÁO ÂN CHA MẸ…

?6 PHƯƠNG THỨC BÁO ÂN CHA MẸ?

Vì ân đức của mẹ hiền cao cả như thế, nên trong phần kết thúc kinh Đại Báo phụ mẫu trọng ân, đức Phật đã dạy cho hàng Phật tử sáu phương thức báo ân cha mẹ:

?Truyền bá chính pháp để báo ân cha mẹ.
?Vì cha mẹ, chuvên tâm đọc tụng và học hỏi kinh điển.
?Vì cha mẹ, sám hối, tránh giết hại sinh vật.
?Vì cha mẹ, cô gắng thực hiện việc ăn chay.
?Vì cha mẹ, cúng dường Tam Bảo những vật nhu yếu.
?Vì cha mẹ, thường bố thí, làm các việc phước thiện.

?Làm được như vậy mới thực là con có hiếu, cứu được cha mẹ sinh về nước Phật, phúc đức vô lượng.

https://shophoavouu.com/cha-me-cao-lam-sao-tra-het

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

11 thoughts on “6 PHƯƠNG THỨC BÁO ÂN CHA MẸ…

Trả lời