Bạn có thể nỗ lực rất nhiều để tu tập thực hành, song nếu thiếu sự tỉnh thức về …

Bạn có thể nỗ lực rất nhiều để tu tập thực hành, song nếu thiếu sự tỉnh thức về vô thường, kết quả mang về sẽ chẳng có gì đáng kể.
~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ~


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời