BÍ MẬT CỦA PHÁP TU HOÀNG TÀI BẢO THIÊN…

?BÍ MẬT CỦA PHÁP TU HOÀNG TÀI BẢO THIÊN?

?Thật dễ hiểu bởi mỗi chúng ta ai cũng yêu quý mạng sống của mình. Các Phật tử thử tưởng tượng xem, chúng ta giàu có, có nhiều tiền, nhà cửa, xe cộ, vợ chồng con cái đầy đủ… nhưng nếu chúng ta chỉ sống được tới ngày mai thì thử hỏi tiền bạc ấy có ý nghĩa gì, khi đó vật chất, tình cảm có ý nghĩa gì. Bởi vậy, sự sống là quý giá nhất, tất cả chúng ta ai cũng yêu quý mạng sống của mình, không chỉ loài người mà cho tới cả loài súc sinh cũng vậy.

?Là những hành giả tu tập Đại thừa, tu tập Hoàng Tài Bảo Thiên chúng ta cần bước vào cuộc đời cứu giúp họ, để mạng sống của họ được lâu hơn, có ý nghĩa hơn. Đây là bí mật để thành tựu pháp tu về Hoàng Tài Bảo Thiên.

?Rất nhiều người hiểu sai rằng, chỉ cần trì chân ngôn của Ngài hay chúng ta sắm một pho tượng của Ngài thờ trong nhà thì tự nhiên chúng ta sẽ giàu có, đây là điều hoàn toàn không đúng, không phù hợp quy luật nhân quả. Bí mật căn bản của pháp tu Hoàng Tài Bảo Thiên chính là bố thí. Trong bố thí thì cứu mạng sống là bố thí quý giá nhất mà mỗi người Phật tử cần hiểu rõ để tu tập cho đúng pháp.

~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com

17 thoughts on “BÍ MẬT CỦA PHÁP TU HOÀNG TÀI BẢO THIÊN…

Trả lời