BIẾT ĐƯỢC KIẾP TRƯỚC NHỜ XÉT TÍNH CÁCH ĐỜI NÀY…

?BIẾT ĐƯỢC KIẾP TRƯỚC NHỜ XÉT TÍNH CÁCH ĐỜI NÀY?
————
Đức Phật từng dạy:
?Người nào không sạch sẽ là từ trong loài lợn mà ra.
?Người nào tính keo kiệt, tham lam chẳng xởi lở là từ loài chó mà ra.
?Người nào tính hung hăng, ngang bướng là từ loài dê mà ra.
?Người nào tính không điềm đạm bình tĩnh, không biết nhẫn nhục thì từ trong loài khỉ mà ra.
?Người nào bạc ác tâm địa hiểm độc, thì từ trong loài rắn mà ra.
?Người nào mà thích ăn thức ngon, tàn hại chúng sinh không có điều thiện nào, thì tiền thân từ trong các loài sài lang mèo cáo mà ra.

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org