CÁC NGÀY VÍA PHẬT THEO TRUYỀN THỐNG KIM CƯƠNG THỪA…

CÁC NGÀY VÍA PHẬT THEO TRUYỀN THỐNG KIM CƯƠNG THỪA
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

☸️Trong Kim Cương thừa sự vận hành của 15 ngày đầu năm mới, tức là tuần trăng sáng rất quan trọng vì nó khởi đầu 1 chu trình mới của tiểu vũ trụ nên các thiện sự, ác sự sẽ ảnh hưởng tới cả năm. Chúng ta cần thực hành tích lũy công đức, giúp đỡ mọi người, sống chan hòa, phát triển tình yêu thương, trí tuệ, đặt sự quyết tâm trưởng dưỡng con đường tâm linh của mình.

✅Các ngày vía Phật hàng tháng:
Ngày 08: Ngày Đức Phật Dược sư
Ngày 10: Ngày Đức Liên Hoa Sinh
Ngày 15: Ngày Đức Phật A Di Đà
Ngày 25: Ngày Đức Phật Mẫu Dakini
Ngày 29: Ngày Đức Kim cương Hộ pháp
Ngày 30: Ngày Đức Phật Thích Ca.

✅Theo truyền thống Đại thừa (Âm lịch)
Tháng Giêng
01/01: Ngày Đức Phật Di Lặc
Tháng Hai
08/02: Ngày Đức Phật Thích Ca xuất gia
15/02: Ngày Đức Phật Thích Ca nhập Niết bàn
19/02: Ngày Đức Quan Thế Âm Bồ tát
21/02: Ngày Đức Phổ Hiền Bồ tát

Xin mời quý vị xem tiếp tại đây:

http://daibaothapmandalataythien.org/vi-sao-nen-tich-luy-cong-duc-vao-cac-ngay-dac-biet-trong-nam

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời