Cách cầu an giải hạn đầu năm lợi ích nhất

☀️☀️☀️CÁCH CẦU AN GIẢI HẠN ĐẦU NĂM LỢI ÍCH NHẤT
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌾Đi lễ chùa đầu năm đã trở thành nét đẹp truyền thống không thể thiếu của người Việt Nam. Ai cũng có một mong nguyện là đi lễ chùa để cầu an cho một năm được hanh thông, may mắn, hoặc nếu ai biết năm nay mình hạn nặng thì cũng muốn đi lễ chùa để cầu giải hạn và bình an. Tuy nhiên, nếu không hiểu ý nghĩa của việc đi lễ chùa cầu an, giải hạn, bạn có thể sẽ tốn kém rất nhiều tiền bạc để lập đàn cầu cúng giải hạn hay cầu an nhưng lại không đạt được kết quả như ý.

🍁Bất an bắt nguồn từ đâu?

🌾Trong cuộc đời một con người có thể có những năm gọi là năm hạn, có sao xấu hay điều bất tường sẽ xảy đến. Đức Phật có dạy rằng mỗi người sinh ra không phải do Trời hay bất kỳ thần linh nào sắp đặt sẵn. Không ai có thể ban phước giáng họa cho chúng ta kể cả Đức Phật. Nếu người tạo nhiều nghiệp bất thiện mà người khác có thể gánh chịu thay cho hoặc giúp cho thoát khỏi quả khổ thì định luật nhân quả nghiệp báo không còn. Sự không may mắn này theo quy luật nghiệp đều chính do mình tạo nên…

http://daibaothapmandalataythien.org/cach-cau-giai-han-dau-nam-loi-ich-nhat

Cách cầu an giải hạn đầu năm lợi ích nhất

Cách cầu an giải hạn đầu năm lợi ích nhất
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời