Cầu đời sống Trường thọ có phải là mong nguyện vị kỷ?

YOGA PHẬT TRƯỞNG THỌ – PHƯƠNG PHÁP DIỆU NGHIỆM GIÚP CHUYỂN HÓA BỆNH TẬT

Cuộc sống thế gian vốn bất như ý vì đầy ắp những khó khăn, chướng ngại. Trong số đó, có thể nói chướng ngại lớn nhất nơi mỗi người là bệnh tật, cái chết và sự vô minh thiếu hiểu biết. Bệnh tật, sự yểu thọ sẽ phá huỷ tất cả cơ hội thực hiện những mục đích cao quý của đời sống, còn vô minh khiến chúng ta tham lam, giận dữ, phiền não đau khổ,… làm tiêu tan cơ hội trải nghiệm hạnh phúc chân thực.

Tất cả chúng ta đều muốn được sức khỏe, sự trường thọ và hạnh phúc nhưng rất ít trong số chúng ta tìm thấy những điều này. Lý do chính là vì chúng ta hướng hết sức lực và tâm lực vào việc tìm kiếm những giải pháp bên ngoài, dựa vào tiện nghi vật chất nhất thời. Tiện nghi và vật chất vốn không có gì sai trái cả. Tuy nhiên sự trường thọ, hạnh phúc lâu dài và bền vững lại nằm chính trong tâm của chúng ta, đó là sự cân bằng nội tâm.

Yoga Phật Trường Thọ là một Tantra đặc biệt của Truyền thừa Đại Thừa – Kim Cương Thừa Drukpa thường tập trung đến các Bản tôn là đức Phật Vô Lượng Thọ, Phật mẫu Bạch Độ và Phật mẫu Tôn Thắng. Theo quan kiến Phật giáo, thực hành Phật pháp, đặc biệt là tu tập Trường Thọ là phương pháp hiệu quả diệu nghiệm để tận trừ, chuyển hóa những chướng ngại như bệnh tật, sự yểu thọ, vô minh thiếu hiểu biết để đạt được sức khỏe, trường thọ và hạnh phúc…

https://shophoavouu.com/cau-doi-song-truong-tho-co-phai-la-mong-nguyen-vi-ky

Cầu đời sống Trường thọ có phải là mong nguyện vị kỷ?

Cầu đời sống Trường thọ có phải là mong nguyện vị kỷ?
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

9 thoughts on “Cầu đời sống Trường thọ có phải là mong nguyện vị kỷ?

Trả lời