Cha mẹ ân cao, làm sao trả hết

ĐỨC PHẬT DẠY PHẬT TỬ 6 PHƯƠNG THỨC BÁO ÂN CHA MẸ
—————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌿1. Truyền bá chính pháp để báo ân cha mẹ.
🌿2. Vì cha mẹ, chuvên tâm đọc tụng và học hỏi kinh điển.
🌿3. Vì cha mẹ, sám hối, tránh giết hại sinh vật.
🌿4. Vì cha mẹ, cô gắng thực hiện việc ăn chay.
🌿5. Vì cha mẹ, cúng dường Tam Bảo những vật nhu yếu.
🌿6. Vì cha mẹ, thường bố thí, làm các việc phước thiện.

http://daibaothapmandalataythien.org/cha-me-cao-lam-sao-tra-het

Cha mẹ ân cao, làm sao trả hết

Cha mẹ ân cao, làm sao trả hết
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời