CHÚNG SINH MÃI CHÌM ĐẮM TRONG BỂ KHỔ LÀ DO THÓI HAY CHE GIẤU TỘI LỖI…

?CHÚNG SINH MÃI CHÌM ĐẮM TRONG BỂ KHỔ LÀ DO THÓI HAY CHE GIẤU TỘI LỖI?
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Đừng cho rằng trong đời này ta không gây tội, mà không ân cần cầu sám hối, vì trong kinh nói: ”Kẻ phàm phu mỗi khi động chân cất bước là có tội”. Lại trong những đời quá khứ đã gây nên nhiều điều ác nghiệp, không thể kể xiết, những ác nghiệp ấy thường theo dõi ta như bóng theo hình.

?Nếu không sám hối thì tội ác ngày càng sâu. Bởi thế nên biết chúng sinh bị chìm đắm mãi trong bể khổ cũng do thói hay che giấu tội lỗi.
~ Kinh “Từ bi thủy sám pháp”


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

2 thoughts on “CHÚNG SINH MÃI CHÌM ĐẮM TRONG BỂ KHỔ LÀ DO THÓI HAY CHE GIẤU TỘI LỖI…

Trả lời