MỘT SỐ CÔNG VIỆC TÂM LINH TRỢ DUYÊN CHO ĐẠI CHÚNG TRONG NĂM 2017 – CÚNG LỄ CẦU AN

♦ MỘT SỐ CÔNG VIỆC TÂM LINH TRỢ DUYÊN CHO ĐẠI CHÚNG TRONG NĂM 2017 ♦

Hiện nay Phúc Thành thấy nhiều gia đình khi có những công việc tâm linh cần đến việc cúng lễ thì thường theo hình thức dân gian, đôi khi lúng túng không biết làm sao để trọn vẹn phần Công Đức cho bản thân gia đình và Pháp Giới Chúng Sinh.

 

Việc tác pháp cúng lễ nhiều nơi, do chưa hiểu Qui Luật Nhân Quả, còn sát sinh hại mạng, khiến phước báo suy giảm, công việc khó được trọn vẹn như ước nguyện. Nhằm trợ duyên cho đại chúng, trong năm 2017 này, cư sĩ Phúc Thành sẽ làm một số Pháp sự tâm linh để trợ duyên cho đại chúng, ngõ hầu kết quả được viên mãn đúng như sở nguyện.

Những công việc tâm linh dưới đây, Cư sĩ Phúc Thành sẽ làm theo Nghi Thức Phật Giáo với những phần tụng kinh, khai thị, trì Mật Chú làm lợi lạc cho chúng sinh hữu tình:

→ Lễ cầu an đầu năm cho gia đình mạnh khỏe, bình an, vạn sự cát tường

→ Lễ nhập trạch, an vị ban thờ Gia Tiên

→ Lễ khai trương cho công ti, doanh nghiệp

→ Lễ cầu an tiêu trừ tật bệnh (Phúc Thành sẽ tác Pháp, và hướng dẫn gia đình hành trì hàng ngày để tiêu trừ tật bệnh)

→ Lễ cầu siêu cho Hương Linh, cúng Tuần Thất

 

 

Do đã từng chứng kiến nhiều nơi làm các Pháp Sự trên theo tín ngưỡng dân gian, sát sinh tổn phước, chưa có những Pháp Hành của Phật Giáo để làm lợi ích cho quần sinh, nên Phúc Thành muốn Kết Thiện Duyên Phật Pháp với đại chúng như vậy.

Quí vị nào cần trợ duyên có thể liên hệ với Cư sĩ Phúc Thành theo SĐT: 0979742277, Phúc Thành rất mong gieo duyên được nhiều gia đình biết đến Phật Pháp qua phương tiện Nghi Lễ, làm lợi lạc cho chúng sinh, âm siêu dương thái.

 

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật Đạo

Nam mô A Di Đà Phật _()_

Trả lời