Đại lễ cầu siêu phả độ gia tiên, cửu huyền thất tổ 2017

?Tại: ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN (xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc)

? Chủ nhật, 03/09/2017 – tức 13/07/2017 Âm lịch

???Chư Ni Tây Thiên sẽ tổ chức khoá lễ cầu siêu quán đỉnh Changwa, đặc biệt cầu siêu chư hương linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp, chư hương linh anh hùng chiến sỹ vì nước hy sinh.

?CHƯƠNG TRÌNH NGÀY ĐẠI LỄ

Đại lễ cầu siêu tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên sẽ diễn ra miên mật từ #8h00 sáng đến #chiềumuộn qua các nghi lễ khác nhau như:

?Tụng kinh Mục Liên sám Phát,
?Khai thị của quý Thầy về ý nghĩa cầu siêu,
?Khoá lễ triệu thỉnh Phật A di Đà,
?Cúng dàng đèn hoa đăng,
?Cầu siêu quán đỉnh Changwa theo truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa

?Quý vị không có điều kiện tham dự khoá lễ nhưng có tâm nguyện cầu siêu cho người thân, có thể:
✔️ #Comment tên dưới bài viết này
✔️ đăng ký danh sách tại địa chỉ:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D6WYmGxhjYOUEhRrc5D3PW8i65GnDUfRHokuP9-3by8/edit?usp=sharing
trước 12h00 thứ 7 (02/09/2017)

Lưu ý: Chúng tôi xin khuyến thỉnh Quý Phật tử có đủ nhân duyên đến tham dự Đại lễ trực tiếp để đem trọn công đức tu tập ấy hồi hướng cầu nguyện chư hương linh ông bà cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp và những bậc thâm ân với chúng ta được siêu sinh Tịnh độ!

?Xin nguyện cầu âm siêu, dương thái, Pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo!??? ?Tại: ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN (xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc)

? Chủ nhật, 03/09/2017 – tức 13/07/2017 Âm lịch

???Chư Ni Tây Thiên sẽ tổ chức khoá lễ cầu siêu quán đỉnh Changwa, đặc biệt cầu siêu chư hương linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp, chư hương linh anh hùng chiến sỹ vì nước hy sinh.

?CHƯƠNG TRÌNH NGÀY ĐẠI LỄ

Đại lễ cầu siêu tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên sẽ diễn ra miên mật từ #8h00 sáng đến #chiềumuộn qua các nghi lễ khác nhau như:

?Tụng kinh Mục Liên sám Phát,
?Khai thị của quý Thầy về ý nghĩa cầu siêu,
?Khoá lễ triệu thỉnh Phật A di Đà,
?Cúng dàng đèn hoa đăng,
?Cầu siêu quán đỉnh Changwa theo truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa

?Quý vị không có điều kiện tham dự khoá lễ nhưng có tâm nguyện cầu siêu cho người thân, có thể:
✔️ #Comment tên dưới bài viết này
✔️ đăng ký danh sách tại địa chỉ:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D6WYmGxhjYOUEhRrc5D3PW8i65GnDUfRHokuP9-3by8/edit?usp=sharing
trước 12h00 thứ 7 (02/09/2017)

Lưu ý: Chúng tôi xin khuyến thỉnh Quý Phật tử có đủ nhân duyên đến tham dự Đại lễ trực tiếp để đem trọn công đức tu tập ấy hồi hướng cầu nguyện chư hương linh ông bà cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp và những bậc thâm ân với chúng ta được siêu sinh Tịnh độ!

?Xin nguyện cầu âm siêu, dương thái, Pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo!???

Community · 334 people
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “Đại lễ cầu siêu phả độ gia tiên, cửu huyền thất tổ 2017

Trả lời