ĐẦU NĂM TU PHÁP QUAN ÂM TRÌ THÁP VIÊN MÃN MỌI TÂM NGUYỆN…

🌾ĐẦU NĂM TU PHÁP QUAN ÂM TRÌ THÁP VIÊN MÃN MỌI TÂM NGUYỆN🌾

🌈Mật điển dạy rằng: “Việc trì chân ngôn OM MANI PADME HUNG của Đức Phật Quan Âm giúp hành giả tiêu trừ tất cả nghiệp xấu, khổ đau, không đọa lạc tam đồ ác thú, cuộc sống đạt hạnh phúc bình an, lâm chung được vãng sinh Tịnh độ”. Đặc biệt, thực hành pháp tu tập Đại Bi Quan Âm thù thắng trong những ngày đầu năm mới công đức sẽ tăng trưởng hàng trăm nghìn lần. Theo Mật thừa, chúng ta có thể tu trì theo Nghi quỹ Quan Âm giản lược, kết hợp với Pháp Trì Tháp.

🌈Về việc tu Trì Tháp, Đức Phật cũng dạy: “Ai có những tâm nguyện như cầu trường thọ, công danh sự nghiệp, tịnh trừ chướng ngại hãy đến nơi thanh tịnh họa hình Bảo tháp lên cát và bắt đầu trì tụng Chân ngôn cho đến khi thấy dấu hiệu thành tựu. Hoặc nếu như không đến được những nơi linh địa, thì có thể ngay tại nơi thanh tịnh trong tư gia, họa hình Bảo Tháp trên giấy rồi điểm dấu lên trên Tháp để trì tụng cho đủ Pháp số thành tựu. Khi đó, tất cả tâm nguyện thế gian và xuất thế gian hướng đến giải thoát giác ngộ của người trì Tháp sẽ đều thành tựu viên mãn!”.

🌈Với ý nghĩa thù thắng như vậy, chư Ni tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên quyết định tổ chức Pháp hội Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên cầu nguyện Quốc thái dân an, mang tới vô lượng cát tường, bình an, hạnh phúc, thịnh vượng cho đất nước và hữu tình tại Việt Nam. Hãy cùng tham gia với chúng tôi để giúp viên mãn các tâm nguyện của bản thân và gia đình trong năm mới 2018.

🌈Quý vị tải nghi quỹ và hướng dẫn tham dự tại đường link sau:

http://daibaothapmandalataythien.org/tich-luy-cong-duc-dau-nam-voi-phap-tu-quan-am-thu-thang
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời