Đệ nhất thần thông cũng không tránh được quả báo bất hiếu

ĐỆ NHẤT THẦN THÔNG KHÔNG TRÁNH ĐƯỢC QUẢ BÁO BẤT HIẾU
—————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

☸️Suốt cả cuộc đời hành đạo Mục Kiền Liên đã dùng thần thông làm phương tiện giáo hóa. Bởi thế trong hàng tứ chúng, Tôn giả được suy tôn là bậc thần thông đệ nhất. Nhưng vì có thần thông mà Ngài bị hàng ngoại đạo oán thù và tìm cách đánh ngài đến tử thương. Đó là do nghiệp lực còn sót lại Ngài phải trả để vào vô dư Niết Bàn. Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tinh xá Kỳ Viên, nước Xá Vệ, trong một kỳ giảng pháp có đề cập đến cái chết của vị Tôn giả Mục Kiền Liên như sau:

☸️Một hôm trên đường đi hóa độ phương xa trở về, hai Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên bị bọn đồ đệ của Bảo-lặc-noa, thuộc phái Ni-kiền-tử (thường gọi là phái lõa hình) đem gậy gộc ra chặn đường gây sự. Bọn này hỏi Ngài Xá Lợi Phất: “Trong chúng chính mạng (tiếng tự xưng của phái lõa hình) có Sa-môn không?”. Vốn là bậc trí tuệ, đoán biết được ý đồ của Bảo-lặc-noa, Ngài Xá Lợi Phất nói: “Chúng chính mạng Sa-môn không, chúng Thích-ca Sa-môn có. Nếu A-la-hán còn tham ái là không có kẻ ngu si”. Không hiểu ý, tưởng đó là lời khen mình, họ để cho Ngài Xá Lợi Phất đi.

☸️Bọn lõa hình lại hỏi Ngài Mục Kiền Liên giống như vậy. Với giọng đanh thép, Ngài Mục Kiền Liên đáp:

http://daibaothapmandalataythien.org/de-nhat-thong-cung-khong-tranh-duoc-qua-bao-bat-hieu

Đệ nhất thần thông cũng không tránh được quả báo bất hiếu

Đệ nhất thần thông cũng không tránh được quả báo bất hiếu
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời