Để thực chứng tự tính tâm, chúng ta cần dừng vọng tưởng tạo tác, không để tâm ch…

Để thực chứng tự tính tâm, chúng ta cần dừng vọng tưởng tạo tác, không để tâm chi phối bởi những định danh khái niệm và sự phân biệt nhị nguyên.
~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ~
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời