Đoán biết ngay tương lai nếu bạn làm 10 điều ác sau

☀️ĐOÁN BIẾT NGAY TƯƠNG LẠI NẾU BẠN LÀM 10 ĐIỀU ÁC SAU☀️
————-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Đức Phật khuyên chúng ta nên tránh tạo 10 nghiệp bất thiện. Nếu bạn tạo 10 ác nghiệp, bạn sẽ biết mình nhận những nghiệp quả như sau:

?1. SÁT SINH

?Quả báo giống với nguyên nhân dưới góc độ trải nghiệm: Bạn bị giết hại; mạng sống của bạn ngắn ngủi; bạn dễ bị bệnh, ốm yếu và ít sinh lực.

?Quả báo về môi trường: Thức ăn, nước uống, thuốc men và mùa thiếu thốn; phần đông người xung quanh bạn chết trước khi họ đến tuổi trưởng thành. Bạn sống trong môi trường bạo lực, chiến tranh, chết chóc bất an, không lành mạnh.

?2. TRỘM CẮP

?Quả báo giống với nguyên nhân dưới góc độ trải nghiệm: Bạn không đủ sống, phải vất vả kiếm sông hay không có đủ miếng ăn mỗi ngày; những gì bạn có chỉ là những thứ sở hữu chung với người khác….

http://daibaothapmandalataythien.org/doan-biet-ngay-tuong-lai-neu-ban-lam-10-dieu-ac-sau

Đoán biết ngay tương lai nếu bạn làm 10 điều ác sau

Đoán biết ngay tương lai nếu bạn làm 10 điều ác sau
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời