KỆ CẦU NGUYỆN ĐỨC QUAN ÂM…

?KỆ CẦU NGUYỆN ĐỨC QUAN ÂM?
———–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Đỉnh lễ Quan Âm đại bi chủ,
Nguyện lực hồng thâm tướng hảo thân
Nghìn tay trang nghiêm khắp hộ trì,
Nghìn mắt quang minh khắp quán chiếu.

?Trong lời chân thật tuyên mật ngữ,
Trong tâm vô vi khởi bi tâm,
Sớm khuyến mãn nguyện mọi hy cầu,
Vĩnh viễn diệt trừ bao tội nghiệp.

?Long thiên thánh chúng đồng từ hộ,
Ngàn trăm tam muội đốn huân tu,
Thọ trì, thân chính là quang minh tràng.
Thọ trì, thân chính là thần thông tạng.

?Tẩy rửa trần lao nguyện như biển,
Siêu chứng Bồ đề, phương tiện môn.
Con nay xưng tụng, thệ quy y,
Tùy nguyện theo tâm ắt viên mãn.
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

5 thoughts on “KỆ CẦU NGUYỆN ĐỨC QUAN ÂM…

Trả lời