AI CÓ THỂ KHIẾN BẠN HẠNH PHÚC?…

?AI CÓ THỂ KHIẾN BẠN HẠNH PHÚC??
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Khi chúng ta làm việc với những người khác nhau, tổ chức khác nhau, chúng ta có thể mong đợi quá nhiều từ họ. Và sau đó cảm thấy thất vọng.

?Nhưng vấn đề không phải ở họ mà ở bản thân chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể kiểm soát được cuộc sống của những người khác? Mỗi người đều chọn cuộc sống của riêng mình. Chúng ta chỉ có thể cung cấp các điều kiện. Cha mẹ, ví dụ, không thể kiểm soát cuộc sống của con cái. Bạn chỉ có thể cung cấp cho đứa trẻ điều kiện thuận lợi khiến chúng hạnh phúc, thành công. Nhưng mọi người đều phải đi con đường riêng của mình, phải gánh chịu nghiệp quả họ đã tạo ra trong quá khứ.

?Đạo Phật tin rằng mọi người đều có trách nhiệm cho hạnh phúc, sự thịnh vượng và thành công của bản thân mình. Không ai có thể thực sự làm cho bạn hạnh phúc. Chỉ có bạn mới có thể làm cho mình hạnh phúc hay bất hạnh. Những người khác chỉ cung cấp các điều kiện.
~ Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời