Đón nhận năng lượng Bi Trí Dũng từ quán đỉnh Tam bộ Hộ thân

‼️ĐÓN NHẬN NĂNG LƯỢNG GIA TRÌ BI, TRÍ DŨNG TỪ QUÁN ĐỈNH “TAM BỘ HỘ THÂN”‼️
——-
⚡️Quán đỉnh Tam bộ Hộ thân trong Kim Cương thừa là Đại Bi Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn – Đại Viên Mãn Trí Tuệ Văn Thù – Đại Uy Dũng Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ. Bi – Trí – Dũng là ba phẩm hạnh rất cần thiết cho một hành giả tu tập đạt thành giác ngộ.

⚡️Bạn có thể thấy đây là ba Đại Bồ tát với những biểu tượng và hạnh nguyện riêng biệt. Nhưng nếu là một hành giả thực hành Phật pháp, chúng ta nên hiểu rằng ba Đại Bồ tát không tách rời riêng biệt. Các Ngài là sự hợp nhất, là tinh túy của tâm giác ngộ với ba biểu tượng của Bi, Trí và Dũng vốn tồn tại ngay nơi tự tính tâm giác ngộ của mỗi chúng ta.

http://daibaothapmandalataythien.org/y-nghia-quan-dinh-tam-bo-ho

Đón nhận năng lượng Bi Trí Dũng từ quán đỉnh Tam bộ Hộ thân

Đón nhận năng lượng Bi Trí Dũng từ quán đỉnh Tam bộ Hộ thân
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời