ĐÓN NHẬN VÔ SỐ CÁT TƯỜNG NHỜ TRÌ TỤNG CHÂN NGÔN PHẬT VÔ LƯỢNG THỌ…

🌈ĐÓN NHẬN VÔ SỐ CÁT TƯỜNG NHỜ TRÌ TỤNG CHÂN NGÔN PHẬT VÔ LƯỢNG THỌ🌈
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

☀️Mật điển dạy rằng: “Trì tụng chân ngôn Phật Vô Lượng Thọ công đức lợi ích không thể nghĩ bàn, lớn hơn cả việc tạo tượng bằng bảo báu, tránh được nạn chết bất đắc kỳ tử, điềm bất tường, yểm đảo, bệnh tật, ma thuật và tổn hại, tịnh hóa tất cả môi trường và phương hướng xung quanh, đón nhận vô số điều cát tường, tăng trưởng trí tuệ và sự trường thọ, hoàn thiện mục đích của đời sống siêu việt”.

☀️Chủng tử tự: SHRI
Tâm chân ngôn: OM AH MARANI JIWEN TAYE SOHA

http://daibaothapmandalataythien.org/nghi-quy-tu-tri-gian-luoc-duc-ban-ton-phat-vo-luong-tho-0


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời