Đức Phật biến hiện 10 phương Tịnh độ, Hoàng hậu Vi Đề Hy chỉ chọn Tây Phương Cực Lạc

VÌ SAO ĐỨC PHẬT BIẾN HIỆN 10 PHƯƠNG TỊNH ĐỘ, HOÀNG HẬU VÌ ĐỀ HY CHỈ CHỌN TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC?
————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

💠Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có ghi lại câu chuyện về hoàng hậu Vi Đề Hy, một bậc mẫu nghi thiên hạ với đầy đủ kẻ hầu, người hạ, muốn gì được nấy. Ấy thế mà, cuộc sống của bà rơi vào hoàn cảnh éo le bởi đứa con tham tàn bạo ngược. Thân thì sống trong cung vàng điện ngọc nhưng tâm bà vô cùng đau đớn và tuyệt vọng bởi nỗi xót thương chồng bị đứa con bức tử hành hạ thân xác trong ngục tù. Nương nhờ thần lực của đức Phật Thích Ca, Hoàng hậu nhớ lại hết những việc ác của mình, nên dịu lòng đau khổ và ăn năn sám hối tội lỗi. Bà liền đỉnh lễ Phật, cầu Phật dạy cho phương pháp tu hành để diệt tội và khi xả thân được sinh về thế giới thanh tịnh bất sinh bất diệt của Đức Phật A Di Đà. Về sau, bà cùng 500 tỳ nữ được Đức Phật thọ ký cho sinh về cõi Cực Lạc.

💠Chuyện kể rằng: Vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu Vi Đề Hy ở nước Ma-kiệt-đà xứ Ấn Độ hạ sinh được hoàng tử là A Xà Thế.

A Xà Thế khi trưởng thành, muốn được lên ngai vàng nhanh chóng, không đợi được tới lúc vua cha truyền ngôi, lại nghe lời xúi giục của Đề Bà Đạt Đa, nên làm phản, bắt giam vua cha vào lao ngục và ra lệnh bỏ đói cho đến chết…

http://daibaothapmandalataythien.org/nho-tu-tinh-nghiep-hoang-hau-vi-de-hy-thay-phat-di-da

Đức Phật biến hiện 10 phương Tịnh độ, Hoàng hậu Vi Đề Hy chỉ chọn Tây Phương Cực Lạc

Đức Phật biến hiện 10 phương Tịnh độ, Hoàng hậu Vi Đề Hy chỉ chọn Tây Phương Cực Lạc
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời