ĐỨC PHẬT KHAI THỊ 9 LOẠI BỆNH KHIẾN TRẺ EM ĐOẢN MẠNG…

ĐỨC PHẬT KHAI THỊ 9 LOẠI BỆNH KHIẾN TRẺ EM ĐOẢN MẠNG

?Một là những kẻ, làm cha làm mẹ, chung chạ trái lúc.
?Hai là trong lúc, mới sinh đẻ con, để máu dơ đất, thần đất bỏ đi, ác quỷ tiện dịp.
?Ba là mới sinh, chẳng bỏ trùng độc, bé nhỏ trong rốn.
?Bốn là chẳng lấy bông mịn chùi sạch máu dơ trong thai.
?Năm là giết hại sinh mạng, để làm yến tiệc ăn mừng.
?Sáu là mẹ của đứa bé, ăn nhiều trái cây tạp chất lạnh.
?Bảy là hài nhi có bệnh, cho ăn cá thịt tạp nhạp.
?Tám là mới sinh, mẹ con chưa an, để cho những người chẳng lành, nhìn thấy chỗ nơi sinh đẻ. Chưa phân an nguy, có thể làm cho, người mẹ bị chết.
Phân an nguy rồi, có thể làm cho, đứa con bị chết. Thế nào gọi là, những người chẳng lành? Nếu như có người, mắt vừa nhìn thấy, thấy chết nào đó, hoặc là thấy những tai biến quái dị, mắt họ bất tịnh, cho nên gọi là, hạng người chẳng lành. Gặp trường hợp này, nếu dùng vị thuốc Ngưu hoàng, Châu sa, nghiền thành ra bột, trộn với mật ong, đặt ngay tại tim đứa bé, có thể khỏi điềm chẳng lành.
?Chín là ban đêm ẵm trẻ tới lui, bị quỷ dữ đánh.

~ Trích: Kinh Trường Thọ Diệt Tội

https://shophoavouu.com/kinh-truong-tho-diet-toi-duc-phat-day-ve-toi-nao-pha-thai

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “ĐỨC PHẬT KHAI THỊ 9 LOẠI BỆNH KHIẾN TRẺ EM ĐOẢN MẠNG…

Trả lời