Gieo nhân giải thoát nhờ thực hành thập thiện nghiệp

🌈GIEO NHÂN GIẢI THOÁT NHỜ THỰC HÀNH THẬP THIỆN NGHIỆP🌈

☀️Trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật chỉ ra Mười điều lành bao gồm:
– 3 nghiệp về thân: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm
– 4 nghiệp về khẩu: không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói ác khẩu, không nói lời thêu dệt,
– 3 nghiệp về ý: không tham lam, không sân hận, không si mê tà kiến.

☀️Hành thập thiện là những điều mà Đức Phật giảng tại Long cung Sa Kiệt La, trước tám ngàn Đại Tỳ kheo, ba vạn hai ngàn các vị Bồ tát. Đó là bản Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đây là phương pháp tu đưa nhân loại đến với hạnh phúc chân thật, giúp con người thoát cảnh đau khổ trên trần thế, gieo nhân lành tránh đọa lạc vào ba đường ác:…

http://daibaothapmandalataythien.org/node/6983

Gieo nhân giải thoát nhờ thực hành thập thiện nghiệp

Gieo nhân giải thoát nhờ thực hành thập thiện nghiệp
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời