Hóa giải nỗi oán hận của vong linh thai nhi xấu số bằng cách nào?

CÁCH HOÁ GIẢI NỖI OÁN HẬN CỦA VONG LINH THAI NHI
—————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

☸️Mối căm hận sâu thẳm trên thế giới do các hành động sát sinh gây nên. Có câu “Nợ sinh mạng trả sinh mạng, nợ tiền bạc trả tiền bạc”. Nếu bạn giết cha, anh của người khác; cha, anh của bạn sẽ bị giết bởi người khác. Như thế con người cứ luân phiên tàn sát lẫn nhau không bao giờ chấm dứt. Vì giết hại quá nhiều mà quả báo chín mùi trong thời gian ngắn, và vì thế có câu “Người ta trả quả ngay trong chính đời này”.

☸️Phá thai là việc nghiêm trọng hơn việc bọn thổ phỉ cướp bóc. Quý vị hãy suy nghĩ, bằng hành vi phá thai, quý vị đã chấm dứt một sinh mạng trước khi cơ thể đứa bé được thành hình đầy đủ! Với lòng thù hận thâm sâu nhất, những vong linh thai nhi bị hủy phá này “than trời trách người”. Thực tế các “em bé đỏ” (cách gọi tâm linh dành cho thai nhi xấu số) sẽ vô cùng đau đớn, hoảng hốt. Thậm chí không ít “bé đỏ” còn biết nảy sinh tâm thức oán hận mẹ cha và cả những người trợ giúp việc nạo phá thai. Lòng sân hận ấy mãnh liệt và độc hại hơn bom nguyên tử và bom khinh khí!

☸️Với tình trạng…

http://daibaothapmandalataythien.org/hoa-giai-noi-oan-han-cua-vong-linh-thai-nhi-bang-cach-nao

Hóa giải nỗi oán hận của vong linh thai nhi xấu số bằng cách nào?

Hóa giải nỗi oán hận của vong linh thai nhi xấu số bằng cách nào?
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời