Truyền kỳ về đời sống ẩn danh khiêm nhường của Bồ tát Tịch Thiên

TRUYỀN KỲ VỀ BỒ TÁT TỊCH THIÊN
—————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌺Bồ tát Tịch Thiên đản sinh tại thành phố Saurastra, phương bắc của Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya). Ngài là con trai Vua Kushalavarma và Hoàng Hậu Vajrayogini. Từ thuở ấu thơ, hoàng tử trẻ Shantivarman (tên của Ngài lúc sinh) đã hiển lộ tài năng đặc biệt trong tất cả các lĩnh vực kiến thức. Khi mới 6 tuổi, Ngài gặp một đạo sĩ du già và thọ nhận quán đỉnh cùng các giáo pháp tu tập của Đức Trí Tuệ Văn Thù (Manjushri). Khi tu tập pháp này, Ngài đã có nhiều linh kiến và trực tiếp thụ nhận nhiều giáo pháp từ Đức Văn Thù.

🌺Hoàng tử Shantivarman là người thừa kế ngôi vua; vì thế, khi thân phụ Ngài qua đời, lễ đăng quang cho Ngài được chuẩn bị kỹ lưỡng. Vào ngày trước lễ đăng quang, Đức Văn Thù thị hiện ra trước Hoàng tử trong một linh kiến. Đức Văn Thù ngồi trên một ngai vua và nói: “Ghế này thuộc về ta, bởi vì ta là thầy của Hoàng tử. Cả hai chúng ta ngồi trên cùng một ngai vua là không hợp lí”.

🌺Cũng đêm hôm đó, Đức Tara thị hiện trong hình tướng thân mẫu của Hoàng Tử. Bà rót nước nóng trên đầu Hoàng Tử và nói…

http://daibaothapmandalataythien.org/truyen-ky-ve-doi-song-danh-khiem-nhuong-cua-bo-tat-tich-thien

Truyền kỳ về đời sống ẩn danh khiêm nhường của Bồ tát Tịch Thiên

Truyền kỳ về đời sống ẩn danh khiêm nhường của Bồ tát Tịch Thiên
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời