Hôm nay là ngày 30 theo lịch Kim cương thừa…

???Hôm nay là ngày 30 theo lịch Kim cương thừa???
————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Trong ngày này, bạn nên tha thiết cầu nguyện Đức Phật thời hiện tại, giáo chủ của cõi Sa bà – Đức Thích Ca Mâu Ni. Nếu bạn phát nguyện quy y Ngài, mọi nghiệp chướng, báo chướng của 80.000 kiếp sẽ được tịnh hóa, bạn sẽ đón nhận ân phúc gia trì để đóng các cửa dẫn xuống cõi Địa ngục lửa thiêu đốt.

http://daibaothapmandalataythien.org/cach-thuc-hanh-vien-man-tam-nguyen-vao-ngay-cac-duc-phat


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời