Hôm nay là ngày vía Đức Phật Di Lặc – ngày mùng 1 theo lịch Kim Cương thừa…

?Hôm nay là ngày vía Đức Phật Di Lặc – ngày mùng 1 theo lịch Kim Cương thừa?
———
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Đây là ngày vía Đức Phật Di Lặc (tiếng Phạn là Maitreya). Nếu bạn phát nguyện lễ lạy và quy y Ngài, mọi phiền não nhiễm ô, si mê ám chướng, nghiệp bất thiện trong 40 kiếp sẽ được tịnh hóa, giúp bạn vượt qua mọi chướng ngại trong đời hiện tại cũng như vô số kiếp vị lai.

http://daibaothapmandalataythien.org/cach-thuc-hanh-vien-man-tam-nguyen-vao-ngay-cac-duc-phat
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời