Hôm nay, ngày 30/3 Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã quang lâm Quan Âm Tu Viện. …

Hôm nay, ngày 30/3 Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã quang lâm Quan Âm Tu Viện. Với tín tâm sâu sắc, mặc cho thời tiết nóng nực, hàng nghìn Phật tử đã đến và ngồi kín sân chùa. Với lòng bi mẫn, Đức Pháp Vương đã yêu cầu ban tổ chức xếp thêm chỗ trong chùa cho các Phật tử phải ngồi phía ngoài cổng. Chiều nay ngài đã trao truyền quán đỉnh Thí Thân Pháp Sangye Tsewa. Các Pháp khí như linh, trống Damaru, kèn xương của Pháp Thí Thân được chư ni truyền trao gia trì tới từng Phật tử. Ngài cũng khai thị, khi bạn đã đón nhận quán đỉnh và thực hành Pháp với Bồ Đề Tâm, bạn chắc chắn sẽ đón nhận được sự gia trì từ Chư Phật.


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời