KẺ THÙ BÊN NGOÀI CHÍNH LÀ SỰ PHÓNG CHIẾU TIÊU CỰC CỦA TÂM…

?KẺ THÙ BÊN NGOÀI CHÍNH LÀ SỰ PHÓNG CHIẾU TIÊU CỰC CỦA TÂM?

?Những người bạn xấu hay kẻ thù bên ngoài chính là sự phóng chiếu tiêu cực của chính tâm bạn. Khi tiếp xúc với những người như vậy, hãy tự quán xét xem những nhiễm ô trong bạn đang tăng lên hay giảm xuống, hãy tự nhìn nhận tình yêu thương và lòng bi mẫn của bạn đối với tất cả chúng sinh đang tăng trưởng hay giảm trừ thông qua sự tiếp xúc này.

?Nếu trí tuệ và từ bi của bạn giảm đi thì trong mối liên hệ này có điều gì đó không ổn. Nếu sân giận, tham lam, tự mãn hay tật đố tăng lên thì điều này cũng thật không tốt. Đây là hai cách để kiểm tra người bạn của mình.


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org