Kinh Nhân quả ba đời (Việt dịch: HT. Thích Thiền Tâm)

✨?KINH NHÂN QUẢ 3 ĐỜI – ĐỨC PHẬT KHAI THỊ MỌI NGUỒN GỐC CỦA NHÂN QUẢ TỘI PHƯỚC?✨

“Giàu sang đều bởi mạng
Đời trước có tu nhân
Ai thọ trì kinh này,
Đời đời hưởng phước lộc.
Thiện nam, tín nữ nghe ta nói:
Suy nhớ kinh Nhân Quả ba đời
Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ,
Phật nói lời Phật chớ chê khinh.”
~ Đức Phật ~???

?1. Đời nay làm quan do nhân gì?
Kiếp trước vàng ròng thếp tượng Phật
Đời nay hưởng phước bởi nhân xưa
Đai vàng, áo tía, cầu nơi Phật.
Vàng trang nghiêm Phật, trang nghiêm mình.
Làm đẹp Như Lai, đẹp từ thân.
Đừng bảo làm quan là chuyện dễ,
Không tu phước ấy đến từ đâu?

?2. Cưỡi ngựa, ngồi kiệu do nhân gì?
Kiếp trước làm cầu, bồi đắp lộ.

?3. Do nhân duyên gì mặc gấm vóc?
Đời trước thí áo giúp Tăng Ni.

?4. Có ăn, có mặc do nhân gì?
Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống.

?5. Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi?
…..

https://shophoavouu.com/kinh-nhan-qua-ba-doi-viet-dich-ht-thich-thien-tam

Kinh Nhân quả ba đời (Việt dịch: HT. Thích Thiền Tâm)

Kinh Nhân quả ba đời (Việt dịch: HT. Thích Thiền Tâm)
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “Kinh Nhân quả ba đời (Việt dịch: HT. Thích Thiền Tâm)

Trả lời