25 thoughts on “LẦN ĐẦU TIÊN KHAI MỞ BỨC TRANH THÊU PHẬT QUAN ÂM KHỔNG LỒ TẠI VIỆT NAM

Trả lời