LỄ AN VỊ TÔN TƯỢNG BÁO THÂN PHẬT THÍCH CA MÂU NI BÁT TUẾ ĐẲNG THÂN TẠI ĐẠI BẢO T…


??LỄ AN VỊ TÔN TƯỢNG BÁO THÂN PHẬT THÍCH CA MÂU NI BÁT TUẾ ĐẲNG THÂN TẠI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN??

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên[fb_vid id=”1545938742105482″]ĐỨC PHÁP VƯƠNG GYALWANG DRUKPA AN VỊ TÔN TƯỢNG ĐỨC PHẬT THÍCH CA BÁT TUẾ ĐẲNG THÂN TẠI ĐẠI BẢO THÁP TÂY THIÊN

Tại Lễ hội Quan Âm Đại Bảo Tháp diễn ra vào tháng 3 năm 2017, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã từ bi ban tặng cho người dân Việt Nam tôn tượng Báo thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, theo hình mẫu tôn tượng Jowo Shakyamuni. Đại lễ thỉnh Phật nhập tượng, gia trì Cát tường an vị tôn tượng Báo thân Phật Thích Ca Mâu Ni được đích thân Đức Gyalwang Drukpa cùng chư Thượng sư của Truyền thừa Drukpa cử hành trang nghiêm theo đầy đủ các thứ lớp của truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa trong lòng Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.

Bởi Báo thân là thân công đức của Phật nơi cõi Tịnh độ, chúng sinh phàm tình còn vô minh che chướng sẽ khó có thể nhìn thấy được. Việc an vị một trong những tôn tượng Báo thân Đức Phật Thích Ca quý hiếm như vậy tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên là phúc duyên hy hữu của người dân Việt Nam. Năng lực gia trì của tôn tượng – được coi là sự gia trì của chính Đức Phật – sẽ đem lại hạnh phúc, an lành cho nhân dân trên khắp mọi miền đất nước.
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời